Niet-bindende verklaring van belangstelling

Om meer informatie op de coöperatie en haar vier aandelen te krijgen, klik hier.

Belangrijk Voorafgaand Bericht

Dit document is bedoeld om de intentieverklaringen van de landbouwers voor het project van de nieuwe suikerfabriek van Seneffe te verzamelen, met als doel hun aansluiting tot de coöperatieve CoBT te organiseren.

De informatie die op die manier wordt verzameld, verplicht de ondertekenaar van dit document niet om investeringen te doen. Bovendien kan de meegedeelde informatie in desbetreffend geval altijd door de ondertekenaar worden gewijzigd.

Het document omvat de belangrijkste voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke een investering door de ondertekenaar kan worden overwogen in het kader van het project “Serres”.

Dit document is opgesteld op basis van de tot nu toe beschikbare informatie, rekening houdend met de voortgang van het project.

Er wordt ook voorzien dat de identificatie in een van de hierna omschreven categorieën op geen enkele manier exclusief is en dat overbruggingsmechanismen kunnen worden ingesteld om van de ene naar de andere categorie over te gaan en dat de categorieën kunnen worden gecumuleerd.