NIEUWS & AANSLUITEN BIJ DE COOPERATIE


OPENBAAR AANBOD VAN A-, B- EN s-AANDELEN VAN DE CoBT – AANKONDIGING VAN DE RESULTATEN EN VERVOLG VAN HET AANBOD

De landbouwwereld investeert bijna 40 miljoen euro in het kapitaal van de coöperatieve suikerraffinaderij van Seneffe

Resultaten van het aanbod:

Tijdens de inschrijvingsperiode voor A-, B- en S-aandelen van 10 december 2018 tot 31 januari 2019 heeft de Coopérative des Betteraviers Transformateurs cvba (CoBT) € 39 399.000 aan kapitaal aangetrokken bij 1.293 suikerbietentelers en sympathisanten. Dit bedrag vertegenwoordigt 68 % van de beoogde kapitaaldoelstelling in het financieel plan van de CoBT voor A-, B- en S-aandelen.

Van de 1.293 inschrijvers:

  • hebben 1.173 suikerbietentelers ingeschreven op klasse A- en B-aandelen en met de toekomstige suikerraffinaderij van Seneffe een bietenleveringscontract getekend voor een jaarlijkse levering van 1.060.000 t, wat overeenkomt met 75% van het door de CoBT vastgelegde rendabiliteitsdrempel (namelijk 1.400.000 t bieten voor een jaarlijkse werkseizoen van 100 dagen) en 66% van de doelstelling in het financieel plan van de CoBT (namelijk 1.610.000 t bieten voor een jaarlijks werkseizoen van 115 dagen);

  • hebben 192 deelnemers ingeschreven op S-klasse-aandelen, wat het mogelijk heeft gemaakt 95% te bereiken van de beoogde doelstelling in het financieel plan voor deze S-aandelen. 72 van deze inschrijvers op S-aandelen zijn suikerbietentelers-beleggers in B-aandelen die meer wilden beleggen in de coöperatie.

Deze cijfers blijven onderworpen aan de goedkeuring van de coöperatieleden door de Raad van Bestuur van de CoBT en aan de verificatie van de minimumstorting voor de aandelen.

Vervolg van het aanbod:

Gelet op de verkregen resultaten en om het kapitaal in B-aandelen te bereiken dat vereist is om de ontwikkeling van het project voort te zetten, heeft de Raad van Bestuur van de CoBT stappen ondernomen met het oog op een nieuwe opening van de inschrijvingsperiode (voor degenen die al hebben ingeschreven op A-, B- en S-aandelen en voor nieuwe inschrijvers). De modaliteiten daarvan zullen binnenkort worden meegedeeld.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot het aanbod van aandelen A, B en S van de CoBT (klik op de links voor toegang tot de documenten):

–  Samenvatting van het prospectus van de CoBT (7/12/2018)

Aanvulling NR.1 van 6/03/2019 op het prospectus van 7/12/2018

–  Inschrijvingsformulier voor openbare aanbieding van aandelen A, B en S van de CoBT

–  Contract voor de aanvoer en levering van suikerbieten

Amendement van het contract voor de aanvoer en levering van suikerbieten