Nieuwsbrieven 2018 & 2019

OPENBARE AANBIEDING VAN A-, B- EN S-AANDELEN VAN DE COBT

AANKONDIGING VAN DE DEFINITIEVE RESULTATEN VAN DE INSCHRIJVING EN VAN DE VOLGENDE STAPPEN

De landbouwwereld investeert 46 miljoen euro in het kapitaal van de coöperatieve suikerraffinaderij van Seneffe

Definitieve resultaten van de aanbieding:

Tijdens de tweede inschrijvingsperiode voor A-, B- en S-aandelen van 11 tot 29 maart 2019 heeft de Coopérative des Betteraviers Transformateurs SCRL (CoBT)
€ 6.927 000 aan bijkomend kapitaal opgehaald bij 396 bietentelers en sympathisanten.

Tabel 1: A-, B- en S-aandelen waarop ingeschreven is bij de CoBT SCRL van 11 tot 29 maart 2019.

Type aandelen Nominale waarde (€) Ingeschreven aandelen (aantal) Bedrag (€)
A-aandelen 2.000 96 192.000
B-aandelen 3.000 1.840 5.520.000
S-aandelen 3.000 405 1.215.000
Totaal 2.341 6.927.000

Het totaalbedrag aan A-, B- en S-aandelen waarop ingeschreven is in het kader van de openbare aanbieding vanaf 10 december 2018, bedraagt € 46.051.000, wat 80% vertegenwoordigt van de kapitaaldoelstelling die door de CoBT werd beoogd voor deze aandelen.

Onder de 1.390 inschrijvers:

 • hebben 1.253 bietentelers ingeschreven op klasse A- en B-aandelen en een bietenleveringscontract ondertekend met de toekomstige suikerraffinaderij van Seneffe, voor een jaarlijkse aanvoer van 1.236.300 ton, wat overeenkomt met 88% van de door de CoBT vastgelegde aantrekkelijkheidsdrempel (namelijk 1.400.000 ton bieten voor een jaarlijks werkseizoen van 100 dagen) en 77% van de doelstelling van het financieel plan van het CoBT (namelijk 1.610.000 ton bieten voor een jaarlijks werkseizoen van 115 dagen);
 • hebben 231 deelnemers ingeschreven op klasse S-aandelen, wat overeenkomt met 115 % van de in het financiële plan vastgelegde doelstelling voor deze S-aandelen. 94 van deze inschrijvers op S-aandelen zijn bietentelers-beleggers in B-aandelen die meer wilden investeren in de coöperatie.

Tabel 2: Totaal van de A-, B- en S-aandelen waarop ingeschreven is bij de CoBT SCRL op 29 maart 2019.

Type aandelen Nominale waarde (€) Ingeschreven aandelen (aantal) Bedrag (€)
A-aandelen 2.000 1.253 2.506.000
B-aandelen 3.000 12.363 37.089.000
S-aandelen 3.000 2.152 6.456.000
Totaal 15.768 46.051.000

Deze cijfers blijven onderworpen aan de bevestiging van de minimale volstorting van bepaalde aandelen (5% van het minimaal te volstorten bedrag vertegenwoordigen).

Volgende stappen:

Tegen 15 mei 2019 zal de CoBT de vennotenkringen A, B en S oprichten die de Algemene Vergadering zullen samenstellen, die op haar beurt een nieuwe Raad van Bestuur zal benoemen. In juni 2019 zal deze nieuwe Algemene Vergadering, op basis van de voorstellen van de door haar benoemde Raad van Bestuur, de beslissing nemen over de bouw van de suikerraffinaderij van Seneffe.

In de tussentijd zal de CoBT alle mogelijke oplossingen analyseren om haar financiering en toelevering van bieten aan te vullen teneinde haar coöperatieleden het beste scenario te bieden om haar hoofddoelstelling te bereiken: beter betaalde bieten.

Info en Contact: www.cobt.be

Deze aanbieding wordt beschreven in een Prospectus, dat werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op 7 december 2018, en aangevuld met Aanvulling nr. 1, goedgekeurd door de FSMA op 6 maart 2019. Het Prospectus en de Aanvulling nr. 1, die de informatie over de aanbieding bevatten, zijn gratis verkrijgbaar op de website van de CoBT (www.cobt.be) en kunnen via e-mail worden aangevraagd op het adresinfo@cobt.be.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot het aanbod van aandelen A, B en S van de CoBT (klik op de links voor toegang tot de documenten):

–  Samenvatting van het prospectus van de CoBT (7/12/2018)

Aanvulling NR.1 van 6/03/2019 op het prospectus van 7/12/2018

–  Inschrijvingsformulier voor openbare aanbieding van aandelen A, B en S van de CoBT

–  Contract voor de aanvoer en levering van suikerbieten

Amendement van het contract voor de aanvoer en levering van suikerbieten

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – Mei 2019

BIJEENROEPING VAN ALLE COÖPERATIELEDEN
De CoBT heeft het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan de eerste vergadering van uw AB- of S-ledenkring.
Deze kringen functioneren als lokale afdelingen van de Algemene Vergadering van de CoBT.
U hebt eerder deze week een gepersonaliseerde uitnodigingsbrief hiervoor ontvangen.WAAROM?
De doelstellingen van deze vergaderingen zijn:
 1. uw afgevaardigden in de Algemene Vergadering en bestuurders kiezen
 2. een stand van zaken opmaken van het project voor de suikerraffinaderij van Seneffe

Als coöperatielid is uw deelname aan deze vergaderingen dus essentieel voor het vervolg van het project!

HOE?
De coöperatieleden zijn georganiseerd in 7 verschillende kringen:

 • 6 regionale “AB”-kringen voor de coöperatieleden-bietentelers*
 • 1 “S”-kring voor de coöperatieleden-sympathisanten

*Bietentelers-coöperatieleden (AB) die ook sympathisantenaandelen (S) bezitten, worden uitgenodigd voor en oefenen hun stemrecht uit in hun bietentelerskring (AB).

WIE?
De vergaderingen van ledenkringen zijn voorbehouden voor de coöperatieleden van de CoBT.

Elk coöperatielid:

 • wordt alleen uitgenodigd voor de vergadering van zijn ledenkring (gebaseerd op de geografische verdeling in onderstaande kaart) waarop hij zijn stemrecht kan uitoefenen;
 • kan zich ook komen informeren op een vergadering van een andere ledenkring dan de zijne
De coöperatieleden kiezen een afgevaardigde in de Algemene Vergadering per schijf van 30 leden.
De rol van de afgevaardigde bestaat uit het actief vertegenwoordigen van de belangen en stemmen van zijn ledenkring op de Algemene Vergadering van de CoBT.
Kandidaturen als afgevaardigde moeten worden ingediend (nominatief kandidatuurformulier in de uitnodigingsbrief) bij de CoBT tegen vrijdag 17 mei.WAAR & WANNEER?
Van 20 tot 23 mei 2019, op de vergadering waarvan de plaats wordt gespecificeerd in uw gepersonaliseerde uitnodigingsbrief:
AB-LEDENKRINGEN
Datum 14u 19.30u
20 mei / Hainaut Occidental
La Maison d’Anvaing
Drève du Château
7910 Anvaing
21 mei Botte du Hainaut
La Salle du Patro

Rue de la Cour 19
6536 Thuillies
Hesbaye
La Goutte

Chaussée de Tirlemont 16
4261 Latinne
22 mei / Namur – Condroz
Châtau La Ferme d’Arche

Arche 63
5330 Assesse
23 mei Brabant Centre
La Ferme Hagoulle

Rue de Rèves 38
1346 Houtain le Val
Centre
Hôtel Vandervalk 

Avenue Mélina Mercouri 7
7000 Mons
S-LEDENKRING
Datum 14u 19.30u
22 mei Mazy Culture
Rue de l’Usine 9a
5032 Mazy
/
CoBT,J.-J. RIGO             D. JONCKHEERE          M. PECQUEREAU         J. de MONTPELLIER
Administrateur      Administrateur                Administrateur                 Administrateur

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – April 2019

OPENBARE AANBIEDING VAN A-, B- EN S-AANDELEN VAN DE COBT

AANKONDIGING VAN DE DEFINITIEVE RESULTATEN VAN DE INSCHRIJVING EN VAN DE VOLGENDE STAPPEN

De landbouwwereld investeert 46 miljoen euro in het kapitaal van de coöperatieve suikerraffinaderij van Seneffe

Definitieve resultaten van de aanbieding:

Tijdens de tweede inschrijvingsperiode voor A-, B- en S-aandelen van 11 tot 29 maart 2019 heeft de Coopérative des Betteraviers Transformateurs SCRL (CoBT)
€ 6.927 000 aan bijkomend kapitaal opgehaald bij 396 bietentelers en sympathisanten.

Tabel 1: A-, B- en S-aandelen waarop ingeschreven is bij de CoBT SCRL van 11 tot 29 maart 2019.

Type aandelen Nominale waarde (€) Ingeschreven aandelen (aantal) Bedrag (€)
A-aandelen 2.000 96 192.000
B-aandelen 3.000 1.840 5.520.000
S-aandelen 3.000 405 1.215.000
Totaal 2.341 6.927.000

Het totaalbedrag aan A-, B- en S-aandelen waarop ingeschreven is in het kader van de openbare aanbieding vanaf 10 december 2018, bedraagt € 46.051.000, wat 80% vertegenwoordigt van de kapitaaldoelstelling die door de CoBT werd beoogd voor deze aandelen.

Onder de 1.390 inschrijvers:

 • hebben 1.253 bietentelers ingeschreven op klasse A- en B-aandelen en een bietenleveringscontract ondertekend met de toekomstige suikerraffinaderij van Seneffe, voor een jaarlijkse aanvoer van 1.236.300 ton, wat overeenkomt met 88% van de door de CoBT vastgelegde aantrekkelijkheidsdrempel (namelijk 1.400.000 ton bieten voor een jaarlijks werkseizoen van 100 dagen) en 77% van de doelstelling van het financieel plan van het CoBT (namelijk 1.610.000 ton bieten voor een jaarlijks werkseizoen van 115 dagen);
 • hebben 231 deelnemers ingeschreven op klasse S-aandelen, wat overeenkomt met 115 % van de in het financiële plan vastgelegde doelstelling voor deze S-aandelen. 94 van deze inschrijvers op S-aandelen zijn bietentelers-beleggers in B-aandelen die meer wilden investeren in de coöperatie.

Tabel 2: Totaal van de A-, B- en S-aandelen waarop ingeschreven is bij de CoBT SCRL op 29 maart 2019.

Type aandelen Nominale waarde (€) Ingeschreven aandelen (aantal) Bedrag (€)
A-aandelen 2.000 1.253 2.506.000
B-aandelen 3.000 12.363 37.089.000
S-aandelen 3.000 2.152 6.456.000
Totaal 15.768 46.051.000

Deze cijfers blijven onderworpen aan de bevestiging van de minimale volstorting van bepaalde aandelen (5% van het minimaal te volstorten bedrag vertegenwoordigen).

Volgende stappen:

Tegen 15 mei 2019 zal de CoBT de vennotenkringen A, B en S oprichten die de Algemene Vergadering zullen samenstellen, die op haar beurt een nieuwe Raad van Bestuur zal benoemen. In juni 2019 zal deze nieuwe Algemene Vergadering, op basis van de voorstellen van de door haar benoemde Raad van Bestuur, de beslissing nemen over de bouw van de suikerraffinaderij van Seneffe.

In de tussentijd zal de CoBT alle mogelijke oplossingen analyseren om haar financiering en toelevering van bieten aan te vullen teneinde haar coöperatieleden het beste scenario te bieden om haar hoofddoelstelling te bereiken: beter betaalde bieten.

Info en Contact: www.cobt.be

Deze aanbieding wordt beschreven in een Prospectus, dat werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op 7 december 2018, en aangevuld met Aanvulling nr. 1, goedgekeurd door de FSMA op 6 maart 2019. Het Prospectus en de Aanvulling nr. 1, die de informatie over de aanbieding bevatten, zijn gratis verkrijgbaar op de website van de CoBT (www.cobt.be) en kunnen via e-mail worden aangevraagd op het adresinfo@cobt.be.

Het CoBT-team

 

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – Maart 2019

Beste bietenteler, beste sympathisant,
Geachte mevrouw, geachte heer,

DANK U WEL!

U hebt onlangs met 1.293 ingeschreven op het openbaar aanbod van A-, B- & S-aandelen van de CoBT waarmee uw wil om de coöperatieve suikerraffinaderij van Seneffe te bouwen een concrete vorm aanneemt. Deze ongekende impuls in de Belgische bietenwereld heeft de CoBT in staat gesteld om € 39.399.000 (68,6% van haar kapitaaldoelstelling) en 1.060.000 ton bieten onder contract te verzamelen (voorlopige cijfers onderhevig aan het terugtrekkingsrecht).

Dit engagement is groot maar nog steeds onvoldoende om het ontwikkelingsproject van de suikerraffinaderij te kunnen voortzetten. Vanwege deze 1293 inschrijvingen/verbintenissen heeft de CoBT besloten om een nieuwe inschrijvingsperiode te openen van 11 tot 29 maart 2019 teneinde de beoogde doelstelling te behalen (€ 57.400.000 aan A-, B- & S-aandelen en 1.610.000 ton bieten). Deze heropening stelt u, als inschrijver van het eerste uur, in staat om uw deelname aan B- en/of S-aandelen te verhogen teneinde het CoBT-project te steunen. Ze is ook bedoeld voor nieuwe inschrijvers die willen deelnemen aan CoBT-project en/of het CoBT-project willen steunen. De bouw van de suikerraffinaderij van Seneffe hangt immers af van het succes van de inschrijving op aandelen A-, B- en/of S-aandelen.

Voor de uitvoering van deze operatie en om de in Supplement nr. 1 bij het Prospectus genoemde redenen moet de CoBT de datum van de beslissing om de suikerraffinaderij te bouwen uitstellen van 31 maart tot 30 juni 2019 teneinde alle inschrijvers erbij te betrekken. Dat heeft met name tot gevolg dat de suikerraffinaderij haar eerste seizoen in september 2022 en niet in september 2021 zal starten.

Dientengevolge zal de betaling van het saldo van de B- en S-aandelen waarop u reeds hebt ingeschreven niet in april 2019 worden gevraagd, zoals oorspronkelijk gepland, maar op een datum die valt na de beslissing om de fabriek te bouwen en vóór de start van de bouw, waarschijnlijk in maart 2020.

Aangezien er nieuwe ontwikkelingen in het project worden aangekondigd, bepaalt de wet dat elke inschrijver die op A-, B- en/of S-aandelen heeft ingeschreven, desgewenst zijn recht op herroeping kan uitoefenen van 6 maart tot en met 13 maart (= beslissing om zijn inschrijving te annuleren). De uitoefening van dit recht dient te geschieden door middel van een door de belegger ondertekende brief, verzonden aan CoBT per aangetekend schrijven of per e-mail (info@cobt.be), waarvoor het model in de bijlage van Supplement nr. 1 kan worden gebruikt. Het resultaat van het terugtrekkingsrecht zal op 14 maart 2019 worden meegedeeld, zodat de beleggers een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

Na deze tweede inschrijvingsperiode zal de nieuwe algemene vergadering van alle coöperatieleden van de CoBT, op basis van voorstellen van de nieuwe raad van bestuur, gezamenlijk beslissen over de mogelijkheid om de fabriek te bouwen. Als het project niet doorgaat, dan is de CoBT van plan zijn beleggers hun volledige belegging in B- en S-aandelen terug te betalen (volgens een wettelijk terugbetalingsmechanisme dat nog moet worden bevestigd).

Het project en het financiële plan van de CoBT zijn het voorwerp geweest van belangrijke aanpassingen die worden gespecificeerd in het Supplement nr. 1 van het Prospectus van 6 maart 2019, dat beschikbaar is op www.cobt.be . Dit Supplement nr. 1 behandelt met name (i) de heropening van de inschrijvingsperiode, (ii) het uitstel van de datum van de beslissing om de fabriek te bouwen tot juni 2019 (als gevolg van met name beroep tegen de vergunning) en bijgevolg, bij een positieve beslissing, het uitstel van de ingebruikname tot september 2022 en de gevolgen die deze verandering heeft voor de informatie in het Prospectus en (iii) andere wijzigingen in het project van de CoBT, namelijk het feit dat het bedrag aan F-aandelen met € 14 miljoen zou worden verhoogd en het van de banken geleende bedrag met hetzelfde bedrag zou worden verlaagd, wat de capaciteit om investeringskredieten te verkrijgen vergroot, maar extra kosten met zich meebrengt voor de CoBT. De totale impact van deze ontwikkelingen op de bietenprijs (in vergelijking met het plan in het Prospectus) zal laag zijn gedurende de eerste 15 exploitatiejaren. Na deze eerste 15 jaren zou de grotere herfinancieringsbehoefte een neerwaarts effect op de bietenprijs moeten hebben en bijgevolg het positieve effect van het einde van de terugbetaling van het investeringskrediet verminderen.

De CoBT organiseert 8 informatiebijeenkomsten bij u in de buurt van 11 tot 18 maart 2019. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de balans op te maken van de ontwikkeling van de coöperatie, maar ook en vooral om u in detail uit te leggen (i) wanneer, hoe en waarom u meer moet beleggen en meer bieten moet leveren aan de CoBT, en om (ii) de aan deze belegging verbonden risico’s uiteen te zetten.

*Presentatie in het Nederlands

Een brief met informatie over het aanbod evenals exemplaren van het inschrijvingsborderel en het bietenleveringscontract worden u in de komende dagen per post toegestuurd.

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op de informatiebijeenkomsten!

Voor de CoBT SCRL,

J.-J. RIGO         D. JONCKHEERE       M. PECQUEREAU         J. de MONTPELLIER
Voorzitter          Bestuurder                    Bestuurder                             Bestuurder

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – Januari 2019

HET ANTWOORD OP VIJF VEEL GESTELDE VRAGEN AAN DE CoBT

 1. Tot wanneer kunnen de inschrijvingsdocumenten worden teruggestuurd?

Het verzamelen van voldoende kapitaal en voldoende bietenleveringscontracten zijn twee van de noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarden voor de bouw van de suikerraffinaderij. Het is dus van essentieel belang deze stap te zetten om naar de volgende stap te kunnen overgaan, namelijk de concretisering van de onderhandelingen over het bankkrediet voor de bouw van de fabriek.
De inschrijvingsperiode voor aandelen de A, B en S van het kapitaal van de CoBT blijft open tot 31 januari 2019.2019. Alle documenten moeten uiterlijk op die datum bij de CoBT toekomen.

 1. Waarom beleggen wanneer de conjunctuur slecht is?

De suikerprijs in Europa is op een zeer laag niveau (meest recente gegevens van de Europese Commissie: gemiddelde verkoopprijs van € 370/t in de Europese Unie in de periode oktober 2017-oktober 2018).

Ondanks deze lage prijs en op basis van een verwachte bietenopbrengst van 93 t/ha maakt het economisch model van de CoBT (gebaseerd op de hypotheses in het prospectus) het mogelijk om de coöperatieleden een omzet van € 3.133,17/ha te bieden, wat hoger is dan de gemiddelde productiekosten die worden geschat op € 2.400/ha. De suikermarkt is cyclisch en volatiel, net als die van de granen. De analisten van de Europese Commissie zijn het erover eens dat de suikerprijs zich tegen 2021 zou moeten stabiliseren op ongeveer € 400/t (Rapport van de Europese Commissie– pagina 22, grafiek 2.17).

 1. Hoe bereken ik de te beplanten oppervlakte voor de productie voor mijn contract en op basis van welk suikergehalte?

De te beplanten oppervlakte kan worden berekend door het tonnage waarvoor u hebt ingeschreven (evenredig aan B-aandelen) te delen door de referentie-opbrengst van 93 t/ha of door uw persoonlijke opbrengst als u die kent.
Bij wijze van voorbeeld, de CoBT gaat uit van een referentie-opbrengst van 93 t/ha bij 18°Z voor het oogstjaar 2021.
De aankoopprijs van elk coöperatielid zal verschillen naargelang het suikergehalte van de bieten die hij heeft geleverd (+/- 9% van de prijs per graad minder of meer), op basis van het gemiddelde suikergehalte van de bieten die aan de CoBT worden geleverd tijdens het oogstjaar in kwestie. De coöperatie koopt tonnen hele bieten.

 1. Hoeveel ton bedraagt het totale aantal aanvragen tot lidmaatschap tot nu toe?

Het resultaat van de inschrijving zal officieel worden meegedeeld door de CoBT na de afsluiting van de inschrijvingsperiode.
Er komen elke dag aanvragen tot lidmaatschap binnen bij de CoBT. Het prospectus voorziet echter niet in een mededeling in dit verband tijdens de inschrijvingsperiode.

 1. Wat gebeurt er als er onvoldoende coöperatieleden zijn en het project moet worden stopgezet?

De bedragen van B- en S-aandelen waarop ingeschreven is in het kader van het aanbod worden gestort op geblokkeerde rekeningen en zijn dus beveiligd, want ze zullen niet gedeblokkeerd worden ten gunste van de CoBT voordat de beslissing is genomen om de fabriek te bouwen.
Het wettelijke mechanisme voor deze terugbetaling zal op dat moment worden gespecificeerd (het moet nog worden bevestigd).
In dat specifieke geval is de CoBT van plan om aan al zijn coöperatieleden de terugbetaling van de belegde bedragen in B- en S-aandelen aan te bieden, evenals het eventuele “beschikbare saldo” van de A-aandelen na aftrek van de projectkosten.

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – December 2018

UITNODIGING AAN ALLE POTENTIËLE  COÖPERATOREN:
HET IS NU HET MOMENT OM LID TE WORDEN VAN DE CoBT!

Geachte heer, geachte mevrouw,

De CoBT heeft het genoegen u aan te kondigen dat het haar kapitaal openstelt voor alle geïnteresseerde landbouwers en sympathisanten.

Het is dus nu het moment om deze unieke kans te grijpen en uw lot als bietenteler in eigen handen te nemen!

Van 10 december 2018 tot 31 januari 2019 doet de CoBT aan alle landbouwers en sympathisanten die geïnteresseerd zijn in Suikerraffinaderij van Seneffe het volgende aanbod:
i.    A- en B-aandelen, onlosmakelijk verbonden met een contract voor de levering van bieten aan de CoBT, waarbij de hoeveelheid te leveren bieten 100 t per B-aandeel in bezit bedraagt, en
ii.    S-aandelen bestemd voor beleggers die de CoBT financieel willen steunen (onafhankelijk van of in aanvulling op een contract voor de levering van bieten).

Dit aanbod maakt het voorwerp uit van een Prospectus dat is goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op 10 december 2018. Het doel van dit Prospectus is om u te informeren over de geboden mogelijkheid en de risico’s. Daarom moet u het zorgvuldig lezen voordat u beslist om te investeren, aangezien het investeren in aandelen van de CoBT risico’s met zich meebrengt, met name die, zoals bij elke kapitaalinvestering, van sommige of het geheel van de geïnvesteerde bedragen te verliezen. Het Prospectus is gratis beschikbaar op de website van de CoBT door HIER te klikken en kan telefonisch worden aangevraagd op het nummer +32 473 37 06 85 of per e-mail op info@cobt.be. Aanvullende informatie over dit aanbod is ook HIER beschikbaar.

De CoBT organiseert 18 informatiebijeenkomsten bij u in de buurt van 10 tot 21 december 2018.Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de balans op te maken van de ontwikkeling van de coöperatie, maar ook en vooral om u in detail uit te leggen (i) wanneer, hoe en waarom u kunt investeren en bieten kunt leveren aan de CoBT, en (ii) welke risico’s verbonden zijn aan deze investering en aan dit contract.


* De presentaties op de vergaderingen in Overijse en Herne worden in het Nederlands gegevens.

Wilt u meer weten? U vindt meer informatie op onze website, evenals het borderel van inschrijving voor  A-, B- & S-aandelen het contract voor de levering van bieten, door HIER te klikken.

Een brief met de informatie over het aanbod en een kopie van deze twee documenten zal u in de komende dagen via e-mail worden toegestuurd.

Tot het genoegen u zeer talrijk te mogen ontmoeten op de informatiebijeenkomsten!

Het CoBT-team

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – November 2018

Totstandkoming van de suikerfabriek van Seneffe: bijna halfweg!

Een belangrijke coöperatieve vennootschap voor de verwerking en de commercialisering van landbouwproducten in België oprichten, is een werk van lange adem.  Wanneer in september 2021 de coöperatieve suikerfabriek van Seneffe de eerste bieten verwerkt, zal er vijf jaar voorbereidend werk aan zijn voorafgegaan. Wanneer er beslist moet worden om de suikerfabriek te bouwen, in het voorjaar van 2019, zitten we halverwege.

Het voorbereidend werk is volop bezig

Van buitenaf vraagt men zich soms af “of het project van de suikerfabriek van Seneffe goed vordert, omdat men er niets meer over hoort?” Van binnenuit is een team van landbouwers, werknemers en gespecialiseerde adviseurs keihard aan het werken om de suikerfabriek operationeel te laten zijn in september 2021. Sommige fases verlopen trager en zijn complexer dan verwacht, maar er wordt voortgewerkt aan het project, volgens een schema waamee de doelstelling kan worden bereikt.
Zo zitten, na een eerste fase inzake de haalbaarheidsstudie die één jaar duurde, de initiatiefnemers van het ontwerp in een meer concrete fase van het project (oprichting en structurering van de coöperatie, gedetailleerd ontwerp van de toekomstige fabriek, voorbereiding van de financiering,…) waarvan de aansluiting van al de coöperanten et de inzameling van de 327 miljoen euro, nodig voor de bouw van de suikerfabriek, de bekroning zal zijn. Deze acties moeten worden geconcretiseerd zodat de coöperatieve vennootschap de bouw van haar suikerfabriek kan “bestellen” in het voorjaar van 2019.

De aansluiting van de coöperanten is voor binnenkort

De aansluiting van de coöperanten zal doorslaggevend zijn en is gepland voor binnenkort. Ze zal enerzijds bestaan uit de inschrijving op maatschappelijke aandelen en de betaling ervan en anderzijds uit de ondertekening van het contract voor de levering van suikerbieten vanaf de campagne 2021. Het is die dubbele formele verbintenis die centraal staat in het coöperatieve model van CoBT. De details van het voorstel voor de inschrijving en het leveringscontract zullen aan alle geïnteresseerde landbouwers uitvoerig worden toegelicht zodra CoBT de toestemming krijgt om dit te doen, via onder meer informatievergaderingen.
Gezien de aansluiting van de coöperanten een belangrijke financiële operatie is, die gepaard gaat met een “openbare aanbieding van aandelen”, moet CoBT een prospectus uitgeven (officieel document met beschrijving van de aanbieding en de risico’s), waarvan de goedkeuring afhangt van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).De procedure is op het ogenblik van het schrijven van dit artikel al goed gevorderd en zal normaal tijdens de volgende weken worden afgerond.

Info en contact: www.cobt.be

GEVALIDEERDE EN LOPENDE VERRICHTINGEN…

Gevalideerd 

 • Haalbaarheidsstudie
 • Troeven van een coöperatief gestructureerde filière in België
 • Ontwerp van de meest performante fabriek van Europa
 • Interesse van potentiële coöperanten om te investeren en bieten te leveren
 • Interesse van potentiële kopers van suiker en bijproducten
 • Bedrijfsplan en financieel plan
 • Rendabiliteit van het model voor de coöperanten
 • Oprichting en structurering van de coöperatieve vennootschap
 • Opmaak van het contract voor de levering van bieten
 • Indiening unieke omgevingsvergunning
 • Waalse subsidie van 7,6 miljoen euro

Lopende

 • Voorbereiding van de inschrijving van de coöperanten
 • Onderhandeling bouwcontract suikerfabriek
 • Onderhandeling bankleninge
 • Het verkrijgen van andere nog gevraagde subsidies

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – Oktober 2018 

CoBT – STAND VAN ZAKEN

 1. CoBT: een interessante bietenprijs in een fluctuerende suikermarkt

Volgens de laatste beschikbare prognoses zou de Belgische en Europese suikermarkt tegen het einde van het seizoen 2018/19 in evenwicht zijn (minder inzaai en een lagere opbrengst door de droogte van de voorbije zomer). Dit zou een impact moeten hebben op de suikerverkoopprijs.

De gemiddelde suikerprijs in de Europese Unie bedroeg 346 euro per ton in juli 2018. Volgens het huidige financiële plan zou het voor CoBT mogelijk zijn om aan de bietplanters-coöperanten een totale prijs uit te betalen van circa 29,8 euro per ton bieten (pulpwaarde inbegrepen) voor de campagne 2021/22 en 31,5 euro per ton vanaf de campagne 2022/23 (inderdaad, tijdens de eerste campagne, zou de prijs iets lager zijn dan in een gewoon jaar gezien er geen omzetcijfer werd gerealiseerd gedurende de vier jaar die nodig zijn voor het opstarten van de fabriek en de vennootschap ). Zelfs bij deze zeer lage suikerprijzen betaalt CoBT aan de bietenplanters dus nog een inkomen met een aanzienlijke marge.

 1. Unieke vergunning: het openbaar onderzoek werd afgerond

Na de indiening van de vraag voor een unieke vergunning voor de bouw van de suikerfabriek CoBT in Seneffe, vond het openbaar onderzoek plaats, met de steun van de gemeente Seneffe en vier omringende gemeenten. Dit onderzoek liep ten einde op 17 september. De beoordelingen van deze vijf gemeenten en van de zeventien administraties betrokken bij de verschillende thema’s van het project (openbare wegennet, water, milieu,…) worden nu overgemaakt aan twee Waalse ambtenaren die belast zijn met het dossier (de afgevaar- digde ambtenaar en de technische ambtenaar). Beide ambtenaren zullen zich uitspreken over de aanvraag van CoBT uiterlijk op 18 januari 2019.

CoBT onderzoekt aandachtig de opmerkingen en vragen die de verschillende instanties haar bezorgen, om zo correct mogelijk te antwoorden, in respect van de procedure uitgewerkt door de Codex ruimtelijke ontwikkeling.

 1. Inschrijving coöperanten: in volle voorbereding!

Zoals aangekondigd tijdens de vergaderingen in juni zal op de aandelen A en B (gereserveerd voor de bietplanters en gekoppeld aan de leveringscontracten) en S (sympathisanten) kunnen worden ingeschreven in 2018. Gezien het belang van deze financiële operatie, werkt CoBT hard om haar kandidaat-coöperanten de beste investeringswaarborgen te kunnen garanderen.

Hierbij moet rekening worden gehouden met een strikte Europese regelgeving, waarvoor de goedkeuring vereist is van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Gegeven de bijzonderheid van het project en de complexiteit ervan, duurt het opstellen van het prospectus openbare aanbieding met FSMA langer dan gepland. Maar de ontknoping komt dichterbij en CoBT zal duidelijk communiceren over de aansluiting van de coöperanten zodra daarvoor toelating wordt gegeven.

 1. Bijproducten: grote belangstelling voor pulp en schuimaarde

Via e-mail werd u gevraagd om een enquête (ook beschikbaar op onze website www.cobt.be) in te vullen in verband met de eventuele afname van pulp en schuimaarde.

Op basis van de huidige antwoorden geëxtrapoleerd naar alle coöperanten, zou de belangstelling voor schuimaarde en perspulp veel groter zijn dan de hoeveelheid die CoBT zal kunnen aanbieden. Vooral de vraag naar droge pulp is groot. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij nader ingaan op de veel gestelde vragen en de resultaten van de enquête nader toelichten.

 

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – September 2018 

Project coöperatieve suikerfabriek van Seneffe krijgt vorm 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Het ontwerp en de plannen van de fabriek zijn afgerond

De detailstudie van het ontwerpbureau De Smet Engineers & Contractors (DSEC) werd voltooid in augustus 2018. Het betreft zowel de technische keuzes als de indeling van de site. Het volledige bud- get, inclusief de civieltechnische werken, de aankoop of de productie van apparatuur en montagewerkzaamheden, werd overgemaakt aan CoBT en bedraagt iets minder dan het in juni 2018 aangekondigde bedrag van 303 miljoen euro. Er zal hierover nog worden onderhandeld.

Waalse regering ondersteunt de investering

CoBT werd op 30 augustus ingelicht over het toekennen van een investeringspremie van 7,6 miljoen euro door de Waalse regering om de bouw van de fabriek mede te financieren. Deze financiële bijdrage, die in verschillende schijven tussen 2019 en 2021 zal worden uitbe- taald, is de belangrijkste van de drie subsidies die CoBT bij het Waalse Gewest heeft aangevraagd, en die in totaal ongeveer 13 miljoen euro bedraagt.

De aanvraag voor één unieke vergunning wordt momenteel beoordeeld

De unieke vergunningsaanvraag voor de bouw van de suikerfabriek in Seneffe werd op 13 juli ingediend. Zij werd door de bevoegde autoriteiten als volledig en ontvankelijk beschouwd. Het openbaar onderzoek begon op 17 augustus en zal eindigen op 17 september. Tijdens deze periode kan het dossier in de gemeentelijke administra- tie van Seneffe en van de vier omliggende gemeenten worden geraadpleegd, en kunnen vragen en bemerkingen worden geformuleerd.
In dit kader en op vrijwillige basis, hebben CoBT en de gemeente Seneffe gezamenlijk een informatievergadering belegd op 29 augus- tus voor de bewoners van Seneffe en van de omliggende gemeenten van de toekomstige suikerfabriek. Aan de vergadering namen tachtig personen deel. Ze kregen informatie omtrent de effectenbeoordelin- gen en konden hun vragen stellen. Alle deelnemers stelden deze vergadering bijzonder op prijs.

Intekening van de bietenplanters zal deze herfst plaatsvinden

Het besluit tot toekenning van de unieke vergunning door de techni- sche en gedelegeerde ambtenaren zal uiterlijk op 18 januari 2019 genomen worden.
Zoals aangekondigd tijdens de vergaderingen in juni, zal de inschrij- ving op de aandelen A en B (voorbehouden voor bietenplanters en gekoppeld aan de leveringscontracten) en S (sympathisanten) in 2018 moeten gebeuren.

Deze inschrijving zal in vier stappen verlopen:

 • Van zodra de uitgifteprospectus wordt goedgekeurd door de FSMA (controleautoriteit van de financiële markten), zullen nieuwe infor- matievergaderingen worden georganiseerd om het aanbod van Het project van een coöperatieve suikerfabriek in Seneffe krijgt vorm en wordt ondersteund door de Waalse regering. aandelen en het bietencontract toe te lichten en te promoten.
 • De inschrijvingsformulieren moeten worden teruggestuurd vóór de afsluitdatum van het aanbod.
 • Binnen de dertig daaropvolgende dagen, betaling van een voor- schot van 25 procent.
 • De betaaldatum van het saldo van 75 procent zal worden medege- deeld vanaf de goedkeuring van de prospectus en het uitvoerings- schema door de FSMA.

 

Ondertussen is het nog altijd mogelijk om een niet-bindende intentieverklaring in te dienen of te wijzigen (voor prioritaire toegang tot de maatschappelijke aandelen) via www.cobt.be. 

J-J. RIGO       D.JONCKHEERE         M. PECQUEREAU        J. de MONTPELLIER
Voorzitter       Bestuurder               Bestuurder                Bestuurder