An organic sugar production

Met een steeds grotere belangstelling voor ecologische landbouw, vormt de  biologische sector van de teelt en de verwerking van de biet, een ecologische en economische uitdaging voor de planter en de industrieel. De planter wordt  geconfronteerd met nieuwe productiekosten als gevolg van het handmatig wieden (verbod herbiciden) en met een opbrengstverlies als gevolg van het vroegtijdig rooien, waardoor de industrieel de biologische bieten kan verwerken vóór de conventionele campagne.

Het laattijdig rooien voor een verwerking aan het einde van de campagne lijkt niet haalbaar, omdat biologische bieten minder goed beschermd zijn in geval van ziektes die optreden aan het einde van de groeiperiode.

Ondanks deze beperkingen wil CoBT biologische suiker gaan produceren. Het ingenieursbureau DSEC gaat onderzoeken of het mogelijk is de fabriek stil te leggen en snel schoon te maken tijdens de campagne om biologische bieten te kunnen verwerken op het qua opbrengst perfecte moment (begin oktober). In de fabriek zou ook een silo voor de opslag van biologische suiker worden gebouwd.