De coöperatie

CoBT werd opgericht in maart 2018. Zij werd opgezet met een structuur op mensenmaat, eenvoudig en transparant ten aanzien van haar aandeelhouders. De coöperatieve vennootschap zal vier soorten aandelen aanbieden aan haar toekomstige aandeelhouders: aandelen A (toegang tot de coöperatie, 1 aandeel per landbouwbedrijf), aandelen B (1 aandeel per 100 ton bieten), aandelen S (financiële steun) voor bietenplanters-leveranciers, en aandelen F voor institutionele of strategische investeerders. Aandelen S staan ook open voor sympathisanten (loonwerkers, burgers,...) van het project. Vandaag zijn er ook vergevorderde besprekingen met de Regionale Investeringsmaatschappij van Wallonië (SRIW), die het project will steunen in de vorm van aandelen F. Aandelen A en B zullen de aandeelhouders toelaten om een bietenprijs te krijgen die de verwerkingsmarge van CoBT in essentie omvat. Aandelen S en F zullen recht geven op een dividend. De aandeelhouders zullen een raad van bestuur kiezen, samengesteld uit minstens 60 procent bietenplanters, die CoBT zal besturen en het directiecomité benoemen.

Vier sorten aandelen

Aan de verschillende potentiële aandeelhouders zullen vier soorten aandelen, aangepast aan hun profiel (tabel 1), worden aangeboden. De participatie van de bietplanters-coöperatoren zal het grootste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tabel 1: Huidig schema van de financiële participatie in CoBT

Iedere bietenplanter-aandeelhouder zal een aandeel A bezitten en minimaal drie aandelen B (1 aandeel B is gelinkt aan de levering van 100 ton bieten binnen contract). Hij zal ook kunnen inschrijven op aandelen S (sympathisanten), als bijkomende financiële steun aan de coöperatieve vennootschap. Op de aandelen S (minimaal drie) zal kunnen worden ingeschreven door kleine niet-bietenplanters, de "sympathisanten" van het project. De aandelen F zijn bestemd voor eventuele institutionele of strategische investeerders met een minimum van 2,5 miljoen euro, of 834 aandelen per investeerder. Het kapitaal zal vooral in het bezit zijn van de vennoten "Bietenplanters-leveranciers van CoBT".

Administratief verloop

De statuten van CoBT vormen een eerste belangrijke officiële stap in de toekomst van de suikerfabriek. In de komende maanden zullen, in samenwerking met een team van experts, de bestuursregels voor de onderneming verder worden uitgewerkt via huishoudelijke reglementen en worden verduidelijkt door interne regelgeving, aandeelhoudersovereenkomsten, aankoopcontracten bieten, enz. De publicatie van de officiële CoBT-prospectus, om aan de wettelijke vereisten van de FSMA (Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) te voldoen is ook in voorbereiding. De prospectus zal de nodige informatie verstrekken aan alle toekomstige coöperatoren, zodat ze het risico dat ze nemen door aandeelhouder te worden op een juiste manier zullen kunnen beoordelen.

Vier stichters

CoBT werd opgericht door vier personen die tijdelijk deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de vennootschap (Jacques de Montpellier, David Jonckheere, Michel Pecquereau en Jean-Joseph Rigo, voorzitter). De Raad van Bestuur zal worden uitgebreid en aangepast wanneer alle toekomstige coöperatoren (1.800 coöperatieve telers, ...) zullen worden geïntegreerd in de coöperatie.

Klick hier om de statuten te raadplegen.

Het bestuur

Alle vennoten van type A, B en S zullen georganiseerd worden in regionale ledenkringen, die zullen handelen als secties van de algemene vergadering CoBT. Het stemrecht zal gebaseerd zijn op het principe van één vennoot = één stem, zodat alle vennoten even belangrijk zijn. De ledenkringen zullen afgevaardigden kiezen om om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Onder deze afgevaardigden, zullen de vennoten ook kandidaten voordragen voor de bestuursposten van CoBT.

In de Algemene vergadering zetelen niet alleen de vennoten A, B en S, vertegenwoordigd door hun verkozen afgevaardigden, maar ook de vennoten van type F, waardoor de stemrechten evenredig zullen zijn aan het aantal aandelen vertegenwoordigd door elk van de aanwezige leden.

De Raad van bestuur telt minimaal 60 procent van de vertegenwoordigers van de vennoten A en B (de bietenplanters-leveranciers van CoBT) en minimaal één vertegenwoordiger van de vennoten van het type F.