De Partners

De CoBT werkt samen met een aantal professionele partners die gespecialiseerd zijn in alle dimensies van haar ontwikkeling. Enkele van de eerste partners van de CoBT worden hier vermeld.

 

Adviesbureau in strategie, financiering en governance, dat de CoBT sinds het begin van het project begeleidt bij deze verschillende thema’s.

 

Industriële integrator in de voedingsindustrie, die de CoBT begeleidt als ontwikkelaar en integrator voor de suikerfabriek van Seneffe.

 

Beroepsvereniging die de Waalse bietentelers vertegenwoordigt en die het project heeft gedragen bij zijn eerste ontwikkeling.

 

Studiebureau dat met name gespecialiseerd is in de sector milieu en ruimtelijke ordening en dat de CoBT begeleidt bij de procedures in verband met de unieke vergunning voor de bouw en de exploitatie van de suikerfabriek