Ons doelen

Betere vergoeding voor de biet

CoBT werd opgericht met één doel: de landbouwers een bedrijfsmodel aanbieden dat hen in staat stelt een eerlijke prijs te krijgen voor hun bietenteelt. Daartoe stelt CoBT haar toekomstige aandeelhouders voor een moderne suikerfabriek te bouwen en uit te baten in Seneffe. Het grootste deel van de verwerkingsmarge van biet tot suiker zal worden overgeheveld naar de aankoopprijs van de biet.

Bijzonder performante fabriek

Het toekomstige ontwerp van de fabriek, die 14.000 ton bieten per dag zal verwerken, wordt afgerond. De vergunningsaanvraag werd ingediend in juli. De bouw van de fabriek zal twee jaar duren, tussen 2019 and 2021. De constructeur, het bedrijf De Smet Engineers & Contractors, garandeert in zijn contract dat buget, bouwtijd en performantie van de fabriek zullen worden nageleefd.

Suiker vooral lokaal gevaloriseerd

De Europese suikermarkt vertoont momenteel een overschotsituatie als gevolg van de massale productieverhoging door de huidige industriëlen sinds de afschaffing van de quota in 2017. Volgens de algemene opinie van de analisten van de sector, zou deze markt opnieuw in evenwicht moeten komen tegen 2021, op het ogenblijk dat CoBT haar eerste campagne zal aanvatten. CoBT zal prioriteit geven aan de lokale suikermarkt, maar zal eveneens over een opzaklijn beschikken om desgevallend exportopportuniteiten te benutten.

Productie van biologische bieten

Met een steeds grotere belangstelling voor ecologische landbouw, vormt de  biologische sector van de teelt en de verwerking van de biet, een ecologische en economische uitdaging voor de planter en de industrieel. De planter wordt  geconfronteerd met nieuwe productiekosten als gevolg van het handmatig wieden (verbod herbiciden) en met een opbrengstverlies als gevolg van het vroegtijdig rooien, waardoor de industrieel de biologische bieten kan verwerken vóór de conventionele campagne.

Klik op de pictogrammen om meer informatie over de doelstellingen van de coöperatie te krijgen.