Duurzame onderneming

 

De CoBT zal, met haar op de landbouwers gericht coöperatief model en haar ultra performante fabriek (de modernste in Europa), suiker en nevenproducten met een lage ecologische voetafdruk produceren.

Economisch: De CoBT zal zeer lage productiekosten hebben, waardoor het duurzaam bestand zal zijn tegen de belangrijkste economische onzekerheden van haar model, namelijk de prijs van suiker en energie.

Ecologisch: De CoBT-fabriek zal een aanzienlijk ecologisch voordeel hebben vanwege de kleine leverings- en verkoopstraal en het lagere verbruik van energie (-45%) die schoner is dan die van de concurrentie. Bovendien volgt het suikerextractieproces de logica van “nul afval”, waarbij alle grondstoffen, behalve water, worden teruggewonnen.

Sociaal: De coöperatieleden worden eerlijk vergoed, ofwel door de betaling van hun bietenlevering, ofwel door een redelijk dividend (klik hier voor meer informatie). De CoBT zal ook 100 directe banen en 300 indirecte banen (in vte’s) genereren.