Het Project

De modernste suikerfabriek van Europa

De CoBT wil de modernste suikerfabriek van Europa bouwen en exploiteren in het hartje van het beste bietenteeltgebied van Europa. De fabriek, die naar planning in september 2023 wordt opgestart, zal een verwerkingscapaciteit hebben van 14.000 ton bieten per dag.

Een ideale geografische ligging

De suikerfabriek van de CoBT zal gevestigd zijn in de entiteit Seneffe, 40 km ten zuiden van Brussel, in het midden van de bietenstreek, en tevens dicht bij vele suikergebruikers. Ze beschikt over belangrijke logistieke faciliteiten, zoals toegang tot de snelweg en de waterwegen op een kilometer afstand, directe toegang tot een industriële aardgasleiding op haar terrein, een nabijgelegen spoorlijn en een multimodaal logistiek platform voor de overslag van containers (vrachtwagen-trein-boot) op 10 km afstand.

Een lokale kwaliteitsbevoorrading

De 1.400 bietentelers-coöperatieleden hebben zich al ertoe verbonden om hun coöperatie jaarlijks 1.625.000 ton suikerbieten te leveren, wat overeenkomt met 116 dagen van de jaarlijkse suikercampagne. De landbouwbedrijven van deze 1.400 leveranciers, die zich gemiddeld op 45 km afstand van de toekomstige suikerfabriek bevinden, zijn gelegen in het beste bietenteeltgebied van Europa, zowel wat betreft de kwantiteit (hoge en relatief constante opbrengsten) als de kwaliteit (hoge extraheerbaarheid van de suiker).

Een efficiënt extractieproces

De suiker wordt door middel van osmose uit de biet geëxtraheerd en vervolgens gekristalliseerd. Het proces is fysisch en vereist geen chemische transformatie. De suikerfabriek van Seneffe zal worden uitgerust met de meest efficiënte maar bewezen technologieën in een volledig geïntegreerd proces dat een ongekende optimalisatie van het energieverbruik mogelijk maakt (meer details vindt u hier). Naast suiker worden ook alle “nevenproducten” gevaloriseerd, zodat de vergelijking vrijwel “nul afval” is.

Voor het proces, het ontwerp, de bouw en de opstart van de suikerfabriek wordt nauw samengewerkt met het ingenieursbureau DSEC (meer details vindt u hier).

Een schonere suikerfabriek

Terwijl sommige suikerfabrieken steenkool, cokes en antraciet gebruiken, zal de suikerfabriek in Seneffe van energie worden voorzien door aardgas en biogas dat ter plaatse wordt geproduceerd uit afval van het wassen van de bieten.

Per ton geproduceerde suiker zal de hoeveelheid verbruikte energie 45% lager zijn dan in de meest efficiënte concurrerende suikerfabrieken.

Bovendien zal bietenpulp tegen zeer lage kosten worden gedroogd, dankzij de terugwinning van calorieën die “verloren” gaan in het suikerextractieproces.

Een aanzienlijke opslagcapaciteit

De CoBT zal een grote opslagcapaciteit hebben voor suiker en droge pulp, waardoor ze haar productie met de stroom mee kan laten draaien, waardoor de noodzaak van een dure externe opslagcapaciteit wordt vermeden.

De nodige vergunningen zijn verleend

Tot in 2017 werd de Europese suikerproductie geregeld door quota ( = een vaste hoeveelheid tegen een vaste prijs). Sindsdien is de Europese suikermarkt vrijgemaakt, zodat de CoBT geen vergunning nodig heeft om suiker te produceren.

Bovendien is de unieke vergunning die vereist is voor de bouw en de exploitatie van de suikerfabriek van Seneffe sinds mei 2019 volledig uitvoerbaar.