Organisatie

De CoBT heeft 1600 coöperatieleden, onder wie 1.400 bietentelers (houders van A-, B-, C- en soms S-aandelen) en 200 sympathisanten (alleen houders van S-aandelen).

Deze 1600 coöperatieleden zijn georganiseerd in 7 ledenkringen die als lokale afdelingen van de Algemene Vergadering fungeren om voor een grotere nabijheid tussen de coöperatie en haar leden te zorgen. Elk coöperatielid heeft een identiek stemrecht binnen zijn ledenkring.

De ledenkringen kiezen afgevaardigden uit hun midden om hen op de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen (één afgevaardigde per 30 leden). Elke kring kiest ook een bestuurder onder zijn afgevaardigden.

De Algemene Vergadering bestaat momenteel uit 54 afgevaardigden. De Raad van Bestuur bestaat uit 7 leden.

Figuur 1: De huidige governancestructuur van de CoBT.

Wanneer de benaderde strategische en financiële partners in de komende maanden coöperatieleden (F-aandelen) van de CoBT zijn geworden, zullen zij

worden opgenomen in de Algemene Vergadering en één of twee leden van de Raad van Bestuur benoemen. Deze laatste mag maximaal 11 leden hebben, van wie ten minste 60% landbouwer moet zijn.

De Raad van Bestuur zal ook een Auditcomité en een Benoemings- en Remuneratiecomité oprichten.

Het ontwikkelingsteam van de CoBT bestaat momenteel uit drie medewerkers. Het werkt dagelijks met drie leden van het adviesbureau Innovity, dat sinds 2016 de ontwikkeling van het project begeleidt.

De CoBT is van plan om tegen 2023 een honderdtal vaste medewerkers aan te werven om de werking van de coöperatie en de suikerfabriek