Productie van biologische bieten

Met een steeds grotere belangstelling voor ecologische landbouw, vormt de  biologische sector van de teelt en de verwerking van de biet, een ecologische en economische uitdaging voor de planter en de industrieel. De planter wordt  geconfronteerd met nieuwe productiekosten als gevolg van het handmatig wieden (verbod herbiciden) en met een opbrengstverlies als gevolg van het vroegtijdig rooien, waardoor de industrieel de biologische bieten kan verwerken vóór de conventionele campagne.