SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE

Het Project

De modernste suikerfabriek van Europa

De CoBT wil de modernste suikerfabriek van Europa bouwen en exploiteren in het hartje van het beste bietenteeltgebied van Europa. De fabriek, die naar planning in september 2023 wordt opgestart, zal een verwerkingscapaciteit hebben van 14.000 ton bieten per dag.

Een ideale geografische ligging

De suikerfabriek van de CoBT zal gevestigd zijn in de entiteit Seneffe, 40 km ten zuiden van Brussel, in het midden van de bietenstreek, en tevens dicht bij vele suikergebruikers. Ze beschikt over belangrijke logistieke faciliteiten, zoals toegang tot de snelweg en de waterwegen op een kilometer afstand, directe toegang tot een industriële aardgasleiding op haar terrein, een nabijgelegen spoorlijn en een multimodaal logistiek platform voor de overslag van containers (vrachtwagen-trein-boot) op 10 km afstand.

Een lokale kwaliteitsbevoorrading

De 1.400 bietentelers-coöperatieleden hebben zich al ertoe verbonden om hun coöperatie jaarlijks 1.625.000 ton suikerbieten te leveren, wat overeenkomt met 116 dagen van de jaarlijkse suikercampagne. De landbouwbedrijven van deze 1.400 leveranciers, die zich gemiddeld op 45 km afstand van de toekomstige suikerfabriek bevinden, zijn gelegen in het beste bietenteeltgebied van Europa, zowel wat betreft de kwantiteit (hoge en relatief constante opbrengsten) als de kwaliteit (hoge extraheerbaarheid van de suiker).

Een efficiënt extractieproces

De suiker wordt door middel van osmose uit de biet geëxtraheerd en vervolgens gekristalliseerd. Het proces is fysisch en vereist geen chemische transformatie. De suikerfabriek van Seneffe zal worden uitgerust met de meest efficiënte maar bewezen technologieën in een volledig geïntegreerd proces dat een ongekende optimalisatie van het energieverbruik mogelijk maakt (meer details vindt u hier). Naast suiker worden ook alle “nevenproducten” gevaloriseerd, zodat de vergelijking vrijwel “nul afval” is.

Voor het proces, het ontwerp, de bouw en de opstart van de suikerfabriek wordt nauw samengewerkt met het ingenieursbureau DSEC (meer details vindt u hier).

Een schonere suikerfabriek

Terwijl sommige suikerfabrieken steenkool, cokes en antraciet gebruiken, zal de suikerfabriek in Seneffe van energie worden voorzien door aardgas en biogas dat ter plaatse wordt geproduceerd uit afval van het wassen van de bieten.

Per ton geproduceerde suiker zal de hoeveelheid verbruikte energie 45% lager zijn dan in de meest efficiënte concurrerende suikerfabrieken.

Bovendien zal bietenpulp tegen zeer lage kosten worden gedroogd, dankzij de terugwinning van calorieën die “verloren” gaan in het suikerextractieproces.

Een aanzienlijke opslagcapaciteit

De CoBT zal een grote opslagcapaciteit hebben voor suiker en droge pulp, waardoor ze haar productie met de stroom mee kan laten draaien, waardoor de noodzaak van een dure externe opslagcapaciteit wordt vermeden.

De nodige vergunningen zijn verleend

Tot in 2017 werd de Europese suikerproductie geregeld door quota ( = een vaste hoeveelheid tegen een vaste prijs). Sindsdien is de Europese suikermarkt vrijgemaakt, zodat de CoBT geen vergunning nodig heeft om suiker te produceren.

Bovendien is de unieke vergunning die vereist is voor de bouw en de exploitatie van de suikerfabriek van Seneffe sinds mei 2019 volledig uitvoerbaar.

De Producten

Vanaf oktober 2023 zal de CoBT haar klanten suiker, melasse, bietenpulp en suikerschuimen aanbieden.

Suiker

Sacharose is een koolhydraat bestaande uit glucose en fructose dat gewoonlijk suiker wordt genoemd. Het wordt op natuurlijke wijze gesynthetiseerd door de suikerbiet door middel van fotosynthese, dat wil zeggen door de fixatie van atmosferische koolstof. (geraamd op 40 t CO2 per hectare en per jaar).

De CoBT verwacht een productie van suiker van de hoogste kwaliteit (nr. 1 en nr. 2) van 260.000 ton/jaar vanaf de productiecampagne 2023. Deze hoeveelheid zal ongeveer 1,4%

van de Europese productie vertegenwoordigen en zou voornamelijk verkocht moeten worden binnen een straal van 300 km rond Seneffe. Suiker kan in bulk, in big bags of in zakken worden geleverd.

Melasse

Melasse is het deel van het suikersap dat uit de biet wordt geëxtraheerd en niet wordt gekristalliseerd. Deze siroop bevat ongeveer 50% sacharose en wordt veel gebruikt in voedsel (voor mens en dier) en fermentatie.

Pulp

Pulp is het vruchtvlees van de biet dat ontdaan is van suiker. De CoBT verpakt het in droge vorm (pellets met minimaal 89% droge stof) en met overdruk (bulk met ongeveer 24% droge stof). Droge pulp wordt met stoom gedroogd (niet met de vlam), waardoor het een zeer hoge kwaliteit krijgt.

Schuimen

Suikerschuimen bestaan uit de kalkresten van de zuivering van suikersap. Ze worden gebruikt als een kalkmeststof om de zuurgraad van de bodem in evenwicht te brengen.

De Partners

De CoBT werkt samen met een aantal professionele partners die gespecialiseerd zijn in alle dimensies van haar ontwikkeling. Enkele van de eerste partners van de CoBT worden hier vermeld.

Adviesbureau in strategie, financiering en governance, dat de CoBT sinds het begin van het project begeleidt bij deze verschillende thema’s.

Industriële integrator in de voedingsindustrie, die de CoBT begeleidt als ontwikkelaar en integrator voor de suikerfabriek van Seneffe.

Beroepsvereniging die de Waalse bietentelers vertegenwoordigt en die het project heeft gedragen bij zijn eerste ontwikkeling.

Studiebureau dat met name gespecialiseerd is in de sector milieu en ruimtelijke ordening en dat de CoBT begeleidt bij de procedures in verband met de unieke vergunning voor de bouw en de exploitatie van de suikerfabriek van Seneffe.