WAARDEN

Duurzame onderneming

De CoBT zal, met haar op de landbouwers gericht coöperatief model en haar ultra performante fabriek (de modernste in Europa), suiker en nevenproducten met een lage ecologische voetafdruk produceren.

Economisch: De CoBT zal zeer lage productiekosten hebben, waardoor het duurzaam bestand zal zijn tegen de belangrijkste economische onzekerheden van haar model, namelijk de prijs van suiker en energie.

Ecologisch: De CoBT-fabriek zal een aanzienlijk ecologisch voordeel hebben vanwege de kleine leverings- en verkoopstraal en het lagere verbruik van energie (-45%) die schoner is dan die van de concurrentie. Bovendien volgt het suikerextractieproces de logica van “nul afval”, waarbij alle grondstoffen, behalve water, worden teruggewonnen.

Sociaal: De coöperatieleden worden eerlijk vergoed, ofwel door de betaling van hun bietenlevering, ofwel door een redelijk dividend (klik hier voor meer informatie). De CoBT zal ook 100 directe banen en 300 indirecte banen (in vte’s) genereren.

Eerlijke onderneming

De CoBT is ontwikkeld om haar landbouwers-coöperatieleden in staat te stellen een eerlijke vergoeding te krijgen voor hun bietenproductie.

Het financiële model van de CoBT is gebaseerd op de productiekosten van de bietenteler (in 2023 geraamd op € 2400  per hectare bieten). Om aantrekkelijk te zijn, moet de CoBT niet alleen een prijs kunnen bieden die deze kosten in alle meest waarschijnlijke situaties dekt, maar ook de bietentelers-coöperatieleden, zowel de leveranciers als de aandeelhouders, een eerlijke vergoeding voor hun werk en investering kunnen bieden. Deze eerlijke vergoeding wordt mogelijk gemaakt door de overdracht van het grootste deel van de marge voor de verwerking van de bieten tot suiker naar de aankoopprijs van de bieten, wat het “voordeel voor het coöperatielid” zal vormen.

De financiële en strategische sympathisanten-coöperatieleden worden vergoed door een dividend overeenkomstig de wet op de erkende coöperaties.

Regionale  onderneming

Een lokale en niet-gedelokaliseerde coöperatie

De CoBT is een Belgische coöperatieve vennootschap die voornamelijk in handen is van haar leveranciers van grondstoffen (de bietentelers) met als productiemiddel het land van hun landbouwbedrijf. Ze kan dus niet gedelokaliseerd worden. Om levensvatbaar te zijn, moet een suikerfabriek in het hart van haar bevoorradingsstreek gevestigd zijn.

Een teelt die goed aangepast is aan onze bodem

De suikerbiet staat bij de Europeanen al eeuwenlang bekend om zijn voedingskwaliteiten en is een plant die zeer goed aangepast is aan de Belgische bodem. De ontwikkeling van de teelt heeft Europa in staat gesteld zelfvoorzienend te worden op het gebied van sacharose.

De leembodem en het gematigde klimaat met oceanische invloeden die kenmerkend zijn voor België bieden een uitzonderlijke bodem voor suikerbieten. Elk jaar staat België in de top drie van de beste voeder- en suikerbietenopbrengsten in Europa.

Terwijl de opbrengsten in andere regio’s van Europa kunnen worden beïnvloed door de gevolgen van de klimaatverandering, blijven de opbrengsten in België tot nu toe hoog en constant.

Lokale en natuurlijke producten

Suiker wordt door de biet gesynthetiseerd door fixatie van de atmosferische koolstof door middel van fotosynthese. Een hectare bieten fixeert ongeveer 40 ton CO2. Suiker wordt uit de biet geëxtraheerd door middel van osmose, wat een louter fysisch proces is. Er is geen chemische transformatie, in tegenstelling tot bij de meeste zoetstoffen.

Naast de “conventionele” productie bereidt CoBT zich voor op de productie van suiker die voldoet aan de specificaties voor biologische landbouw.

De CoBT richt zich voornamelijk op een lokale markt, d.w.z. klanten die zich binnen een straal van ongeveer 300 km rond Seneffe bevinden.

Pulp (het vruchtvlees van de biet) is het belangrijkste nevenproduct van de suikerbietenindustrie. Het wordt lokaal gevaloriseerd als voeder voor het vee van coöperatieleden en an